หมวดหมู่

โปรไฟล์

วิธีการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้โดยใช้ email, google account, yahoo account, หรือ facebook account.

1. เลื่อนลงมาจนเจอปุ่ม Sign-in แล้วเลือกที่ “New user? Register now.”

 

2. สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้

  1. ชื่อ + email หรือ
  2. Facebook account ที่มีอยู่แล้ว หรือ
  3. Google account ที่มีอยู่แล้ว หรือ
  4. Yahoo account ที่มีอยู่แล้ว

ตัวอย่างเพิ่มเติมกรณีสมัครโดยใช้ facebook สามารถกรอกข้อมูลได้ตามภาพ

เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะลงทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ

สามารถออกจากระบบได้โดยการเลือก Logout

 

วิธีการรีวิวสถาบัน

1. เลือกสถาบันที่จะให้ความเห็น

2. เลื่อนมาหาปุ่ม review

3. เลื่อนลงมาด้านล่าง จนเจอคำว่า Leave a review

3.1 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย
3.2 ให้คะแนนสถาบันโดยรวม โดยการเลือกจำนวนดาว (3 ดาว ในตัวอย่าง)
3.3 ให้คะแนนเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา (4 ดาวในตัวอย่าง)
3.4 ให้คะแนนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา (2 ดาวในตัวอย่าง)
3.5 สามารถแนบรูปได้
3.6 ใส่ข้อความแสดงความเห็น
3.7 เลือก POST REVIEW ในการส่งความเห็น

ในบางกรณี รีวิวอาจจะยังไม่แสดงทันที และอาจจะต้องรอการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบก่อน (ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง)

เมื่อส่งรีวิวแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อให้ทำการแก้ไขให้

วิธีการเพิ่มข้อมูลสถาบัน

1. เข้ามาที่หน้าแรก ตรงหน้าของฉัน แล้วเลือก Add listing -> Places

2. ใส่ข้อมูลต่างๆ ตามภาพ

3. หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว จะได้หน้าจอนี้