หมวดหมู่

โปรไฟล์

โรงเรียนบ้านคำนวณ

 • Mini Smart (คอรสรวม 5 วิชา) คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร-ภาษาไทย-สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ
 • Basic English เรียนรูไวยากรณ+ทักษะการฟง+การพูดเสริมกิจกรรมการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตรป.3 เทอม 1 และ ป.3 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • วิทยาศาสตรป.3 เทอม 1 และ ป.3 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • คณิตฝกโจทยเพื่อการแขงขัน Advanced Math 1 – Advanced Math 2 – Olympic Math
 • คณิตศาสตรป.4 เทอม 1 และ ป.4 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • วิทยาศาสตรป.4 เทอม 1 และ ป.4 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • ภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 1 และ ป.4 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • เพาะกลาภาษาไทย 1-2-3 (เรียนรูหลักภาษา และวรรณคดีของระดับชั้น ป.4 และ ป.5)
 • คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 – 2 – 3 (สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.5 เทอม 1 และ เทอม 2)
 • ตามหลักสูตรแกนกลาง
 • คณิตศาสตร Fun Math 5/1 และ Fun Math 5/2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • วิทยาศาสตรป.5 เทอม 1 และ ป.5 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • ภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1 และ ป.5 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • เพาะกลาภาษาไทย 1-2-3 (เรียนรูหลักภาษา และวรรณคดีของระดับชั้น ป.4 และ ป.5)
 • คณิตศาสตรเกงเลข 1 – 2 – 3 (สรางฐานความรูและเสริมหลักสูตร ป.6 เทอม 1 และ เทอม 2)
 • ตามหลักสูตรแกนกลาง
 • คณิตศาสตร Fun Math 6/1 และ Fun Math 6/2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • วิทยาศาสตรป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • ภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1 และ ป.6 เทอม 2 (เรียนรูทุกหัวขอตามหลักสูตรแกนกลาง)
 • คณิตฝกโจทยเพื่อการแขงขัน+สอบเขา ม.1 Perfect Math 1 – Perfect Math 2 – Perfect Math 3
 • คณิต ป.6 เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 (Level 1, Level 2, Level 3, EP)
 • คณิตสรุปโจทย+ตะลุยโจทยกลุมเรื่องเรขาคณิต, พีชคณิต+เลขคณิต และตะลุยโจทยสอบเขา Gifted
 • วิทยป.6 เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 (Level 1, Level 2, Level 3, Gifted, EP)
 • ภาษาอังกฤษ ป.6 เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 (Level 1, Level 2, Reading 1, Reading 2, Gifted, EP)
 • ภาษาไทย ป.6 เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 Level 1-Level 2-Level 3-Gifted
 • สังคมศึกษา ป.6 เพื่อเตรียมสอบเขา ม.1 (Level 1, Level 2, Intensive, เจาะขาวเดน)

 

เวปบอร์ดบ้านคำนวณ

รีวิวของ โรงเรียนบ้านคำนวณ

 • ดีมาก 1
 • ดี 0
 • พอใช้ 0
 • แย่ 0
 • แย่มาก 0
 1. Mason

  คณิต สมคำร่ำลือ จิงๆ เรียนตั้งแต่ ม.ต้น ยันตอนนี้อยู่ ม.5 ล่ะ พี่ๆเค้าสอนกันหลายคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *