หมวดหมู่

โปรไฟล์

โรงเรียนกวดวิชาไอซายน์

การเรียนพิเศษ อาจเป็นเรื่องไม่จำเป็นหากนักเรียนทุกคนมีสติปัญญา ความสามารถและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน แต่ทว่าความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น นักเรียนบางคนอาจมีพื้นฐานการเข้าใจ วิธีคิดวิเคราะห์และความถนัดแต่ละวิชาที่แตกต่างกันไป บางคนอาจชำนาญวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าจึงเป็นสาเหตุให้ทำคะแนนได้มากกว่าวิชาอื่น ดังนั้นการเรียนพิเศษจะช่วยปรับพื้นฐาน แก้จุดอ่อนและเสริมจุดแกร่งด้วยเทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำโจทย์มากขึ้น

นอกจากนี้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนตามแบบโรงเรียนทั่วไปก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กต้องขวนขวายออกไปเรียนพิเศษหาความรู้เองนอกห้อง

ประการแรก คือ ปริมาณเด็กนักเรียนต่อห้องมากเกินกว่าที่อาจารย์จะสอดส่องดูแลและแก้ไขจุดด้อยทางวิชาการได้อย่างใกล้ชิดทั้งหมด เด็กที่มีพื้นฐานต่างจากเพื่อนจะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังทันทีหากไม่เข้าใจบทเรียนเพียงแค่บางจุดเท่านั้น ซึ่งเหล่านี้อาจสะสมกลายเป็นความไม่ชอบในวิชานั้นๆ เลยก็เป็นได้

ประการที่สอง เป็นธรรมชาติของเด็กไทยที่ไม่กล้าแสดงออกในห้องเรียน เมื่อเกิดความสับสนในบทเรียน เด็กจะไม่กล้ายกมือถามอาจารย์ถึงประเด็นที่ไม่เข้าใจ เพราะเกรงว่าจะเป็นการเสียเวลาเพื่อนส่วนมาก หรือเพราะกลัวโดนเพื่อนมองว่าตัวเองโง่

ดังนั้นการเรียนภายในห้องเรียนอย่างเดียวจึงไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเด็กนักเรียนได้เพียงพออีกต่อไป การเรียนพิเศษแบบกลุ่มย่อย (สอนสด) จึงเป็นกลายเป็นทางเลือกใหม่ของเด็กนักเรียนจำนวนมาก เนื่องจากจะทำให้เด็กเข้าถึงบทเรียนและผู้สอนได้มากกว่าการเรียนในห้องโดยทั่วไป ผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยกับ “อาจารย์” ได้ในทันที หรือในทางกลับกัน “อาจารย์” จะเป็นผู้มองเห็นจุดอ่อนของผู้เรียน และพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขต่อไปได้

รูปแบบการสอนของทางโรงเรียน

เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน, ฝึกทำแบบฝึกหัดให้เกิดความชำนาญ,ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า พร้อมด้วยบทวิเคราะห์ข้อสอบ เสริมด้วยเทคนิคคิดลัดที่ไม่มีในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนตามแบบโรงเรียนทั่วไปสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มีประสบการณ์ทางการสอน และมีความรู้ในเนื้อหา วิชาการ และสามารถถ่ายทอดให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้เน้นการสอนสด (ไม่ใช้วีดีโอ) ด้วยระบบ Small Class Concept ซึ่งจำกัดผู้เรียนให้ไม่เกิน 15 คนต่อห้อง เพื่อคุณภาพของการเรียนรู้อย่างสูงสุด จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะมีโอกาสได้พูดคุย, สอบถามกับอาจารย์อย่างเป็นกันเองมีปัญหา หรือข้อสงสัย อาจารย์ตอบให้แบบไม่คาใจ ทั้งทาง e-mail และทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นโจทย์คำถาม หรือเรื่องเรียนใน classสถานที่เรียน ปลอดภัย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้โรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่ง, ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี มีที่จอดรถกว้างขวางให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน

ตำแหน่ง: ครูสอนคณิต, วิทย์ (part time)

รายละเอียด: สอนกลุ่มย่อย และตัวต่อตัว ในระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย

หมายเหตุ ทางโรงเรียนฯ คิดอัตราค่าสอนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นกับระดับชั้นที่สอน จำนวนชั่วโมง และจำนวนนักเรียนในแต่ละคอร์ส พร้อมค่าคอมมิสชั่นตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน (เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 3.0 ขึ้นไป)
 • มีความตั้งใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่สอน และตรงต่อเวลา
 • ถ้าสามารถสอนสองภาษา ในหลักสูตร EP (English Program) ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดระบุ)
 • ต้องอาศัยอยู่ใน อ.เมือง หรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน: กรุณาส่งประวัติการศึกษา-การทำงาน รวมทั้งวิชา วัน และช่วงเวลาที่สามารถสอนได้ มาที่ i.sci.school@gmail.com

 

ตำแหน่ง: ครูสอนภาษาอังกฤษ (part time)

รายละเอียด: สอนกลุ่มย่อย และตัวต่อตัว ในระดับประถมจนถึงมัธยมปลาย

หมายเหตุ ทางโรงเรียนฯ คิดอัตราค่าสอนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นกับระดับชั้นที่สอน จำนวนชั่วโมง และจำนวนนักเรียนในแต่ละคอร์ส พร้อมค่าคอมมิสชั่นตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน (เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 3.0 ขึ้นไป)
 • มีความตั้งใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่สอน และตรงต่อเวลา
 • ถ้าสามารถสอน reading และ conversation ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดระบุ)
 • ต้องอาศัยอยู่ใน อ.เมือง หรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน: กรุณาส่งประวัติการศึกษา-การทำงาน รวมทั้งวิชา วัน และช่วงเวลาที่สามารถสอนได้ มาที่ i.sci.school@gmail.com

 

ตำแหน่ง: ครูสอนคณิต, วิทย์ (English Program (EP) หรือสองภาษา) (part time)

รายละเอียด: สอนกลุ่มย่อย และตัวต่อตัว ในระดับประถมจนถึงมัธยมตอนต้น

หมายเหตุ ทางโรงเรียนฯ คิดอัตราค่าสอนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นกับระดับชั้นที่สอน จำนวนชั่วโมง และจำนวนนักเรียนในแต่ละคอร์ส พร้อมค่าคอมมิสชั่นตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน (เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 3.0 ขึ้นไป)
 • มีความตั้งใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่สอน และตรงต่อเวลา
 • ต้องอาศัยอยู่ใน อ.เมือง หรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน: กรุณาส่งประวัติการศึกษา-การทำงาน รวมทั้งวิชา วัน และช่วงเวลาที่สามารถสอนได้ มาที่  i.sci.school@gmail.com

 

ตำแหน่ง: ครูสอนฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ (English Program (EP) หรือสองภาษา) (part time)

รายละเอียด: สอนกลุ่มย่อย และตัวต่อตัว ในระดับมัธยมตอนปลาย

หมายเหตุ ทางโรงเรียนฯ คิดอัตราค่าสอนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นกับระดับชั้นที่สอน จำนวนชั่วโมง และจำนวนนักเรียนในแต่ละคอร์ส พร้อมค่าคอมมิสชั่นตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน (เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 3.0 ขึ้นไป)
 • มีความตั้งใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่สอน และตรงต่อเวลา
 • ต้องอาศัยอยู่ใน อ.เมือง หรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน: กรุณาส่งประวัติการศึกษา-การทำงาน รวมทั้งวิชา วัน และช่วงเวลาที่สามารถสอนได้

รีวิวของ โรงเรียนกวดวิชาไอซายน์

 • ดีมาก 2
 • ดี 0
 • พอใช้ 0
 • แย่ 0
 • แย่มาก 0
 1. Oliviawe

  เรียนที่โรงเรียนกวดวิชาไอซายน์ ต.เสม็ด ใกล้เซ็นทรัล ชลบุรีมาแหล่ะ
  เขาสอนสดนะโดยอาจารย์ปริญญาโทที่สอนอยู่ในม.บูรพา
  บางท่านก็ออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย เน้นเทคนิคคิดลัดที่ไม่มีสอนในโรงเรียนทั่วไป
  นักเรียนต่อห้องก็ไม่มาก ไม่อึดอัดเหมือนเรียนในตึกน้ำด้วย
  เรื่องคุณภาพก็รับรองผลได้เลยเพราะเขาอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *